به تارنمای رادیو آریامهر خوش آمدید

تا آسمان بپاست ایران هماره بجاست

هم میهن، از اینکه تارنمای رادیو آریامهر را مورد مهر و نگر خود قرار داده اید پاکدلانه از شما سپاسگزاریم. رادیو آریامهر شنبه هر هفته از ساعت شش پس از نیمروز تا هشت شامگاه، به گاه دو ساعت وبه زمان اروپای مرکزی از شهر مالمو در جنوب کشور سوئد پخش می شود. برای شنیدن برنامه ها روی تکمه « پخش زنده » فشار دهید. بی گمان برنامه ها تهی از کمی و کاستی نخواهد بود از این رو اندیشه ها، خُرده ها و داوری های خود را با ما در میان بگذارید

هم میهنان گرانقدری که دارای فیس بوک هستند در پشتیبانی از رادیو آریامهر مهرورزیده تکمه "پسنديدم" را بزنندما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند

تازه های رادیو

تاریخ چاپ آگاهی 2011.08.11
تارنمای رادیو آریامهر در فیس بوک راه اندازی شد

تاریخ چاپ آگاهی 2011.07.22
در بزرگداشت سالگرد جاودانگی شاهان ایران ساز رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر به روال همیشگی و روند به کار برده شده در رادیو آریامهر، همه برنامه های روز شنبه یکم امرداد ماه 2570 شاهنشاهی برابر با 23 جولای 2011 ویژه گرامیداشت و ارج نهی این دو ابرمرد تاریخ ایران خواهد بود